Hilhorst Interimanagement & Advies

Veranderingsmanagement

De huidige maatschappij is voortdurend in beweging. Ideeën, meningen en waarden zijn steeds aan verandering onderhevig. Technologische ontwikkelingen gaan in een tempo dat honderd jaar geleden niemand voor mogelijk had gehouden.

In deze alsmaar veranderende omgeving proberen ondernemingen zich staande te houden. Dat lukt alleen als die organisaties zich voortdurend aanpassen en meebewegen op de golven van verandering. Voor grote en kleine ondernemingen is regelmatige verandering een noodzaak.

Veranderingen kunnen betrekking hebben op vele terreinen. Het kan zijn dat een onderneming zijn productiepakket moet aanpassen, of dat tegenvallende resultaten dwingen tot grootschalige en snelle bezuinigingen. Misschien is de gebruikte software verouderd, of doet zich de mogelijkheid van een overname of een joint-venture voor. Medewerkers zullen zich door al deze veranderingen bedreigd voelen en geneigd zijn al hun energie aan te wenden om de veranderingen tegen te houden. Een goed veranderingsmanagement kan ervoor zorgen dat veranderingen voor alle betrokkenen een succes worden.

Organisatieverandering is geen dagelijks werk. Voor het uitvoeren van veranderingsprojecten is daarom meestal geen kennis in de organisatie aanwezig. Ervaren veranderingsmanagers kunnen hulp bieden. Een heldere aanpak die zijn kwaliteiten bewezen heeft is daarbij een onmisbaar hulpmiddel.

Met name in veranderingsmanagement in kleine en middelgrote ondernemingen (tot 500 man personeel) heb ik goede ervaringen opgedaan met de aanpak die in het volgende hoofdstuk is beschreven. Met behulp van deze methode zijn vele veranderingsprojecten tot een goed einde gebracht. Een aantal voorbeelden:

  • Reorganisatie van een fabriek waarbij 60 van de 150 medewerkers hun baan verloren;
  • Oprichting van een joint-venture van drie kleine ondernemingen die door ontwikkelingen in de markt tot samenwerking werden gedwongen;
  • Herpositioneren van een familiebedrijf waar de bedrijfsvoering na overdracht aan de opvolger was gestagneerd;
  • Opzetten van een samenwerkingsverband tussen een groep fabrieken en hun leveranciers van grondstoffen;
  • Verkoop van een dochteronderneming van een grote multinational aan een particuliere onderneming;
  • Bouw en implementatie van meerdere ERP systemen;
  • Bouw en implementatie van een softwarepakket voor facturatie en financiële administratie.